Röd himmel

Utställare på Ekocentrum

Again – näring i retur

Jordens ökande befolkning ställer allt högre krav på produktionen av mat. Möjligheten att tillföra jordbruket fosfor och kväve blir avgörande för om vi ska lyckas mätta alla. Again Nutrient Recovery AB har en unik medtod för att... Läs vidare...

Again Nutrient Recovery – Gainutri

Framtidens avloppslösning för både enfamiljs- och flerbostadshus. Hushållens toalettavlopp - en resurs... Again´s teknik utvecklas både för det enskilda hushållet och för flerbostadshuset i ett grönt, hållbart samhälle. Att ha... Läs vidare...

AgroPaper

AgroPaper är ett startup från Chalmers Entreprenörsskola och arbetar med att förenkla växtodling med miljövänliga lösningar. Odlare kämpar dagligen med ogräs som konkurrerar ut grödorna. För att skapa bättre tillväxtmiljö används... Läs vidare...

Aqua Robur – Urban Micro Hydro

En femtedel av allt dricksvatten som produceras når inte fram till konsumenterna. Mycket av det som passerar de kommunala vattenledningarna försvinner nämligen längs vägen. Det Göteborgsbaserade företaget Aqua Robur har funnit ett sätt att... Läs vidare...

Biomimetisk bottenfärg som renar havet

Påväxt på ytor i havet (biofouling) är ett gammalt komplicerat problem för havstransporter som resulterar i högre bränsleförbrukning, sämre manöverförmåga och högre underhållskostnader. Koppar som anti-fouling-medel används i höga... Läs vidare...

Cewatech – mikrosvamp som fiskfoder

Odlad lax och andra fiskarter matas ofta med fiskmjöl som proteinkälla. Detta leder till utfiskning av haven och minskade fångster… Miljoner indonesier har under hundratals år ätit mikrosvampen i form av maträtten tempe. Den är som en... Läs vidare...

Climate Saver

Vill du också bidra till att minska utsläppen av växthusgaser? Climate Saver hjälper dig! Många upplever idag att informationen kring klimatförändringarna snarare ger dem dåligt samvete än hopp och vilja att förbättra. Det kan bero på... Läs vidare...

Daralabs. E-hälsa för framtiden.

Appar förändrar våra beteendemönster - och vi förbättrar vår hälsa Daralabs tillverkar och säljer periferienheter till mobiltelefoner med inriktning mot den medicintekniska marknaden. Detta specifika fält, som refereras till som e-hälsa,... Läs vidare...

ElectriCity Innovation Challenge

En öppen innovationstävling med sikte på morgondagens attraktiva bussresor. ElectriCity Innovation Challenge parar ihop de möjligheter demonstrationsarenan ElectriCity erbjuder med den gemensamma kreativa kraften i Västra Götaland för att... Läs vidare...

Epishine – organic solar cells

Den tredje generationens solceller är både vackra och prisvärda. Epishine gör en  solcell med nanotunna lager av olika polymerer tryckta på PET-film. Den är semitransparent i olika färger och främst tänkt för att integrera i... Läs vidare...

Heliospectra

Effektiva belysningssystem som erbjuder marknadsledande styrning av tillväxt, smak och kvalité hos plantor. Heliospectra är baserat på forskning och erfarenhet inom plantodling. Från starten har Heliospectra arbetat med växthusodlare som... Läs vidare...

Imnus Emergency Housing

En fast punkt i en kaotisk tillvaro - hållbara nödbostäder i platta paket I en situation där du har förlorat allt - ditt hem, din familj och även din rätt till en privat sfär -  då är möjligheten att stänga dörren, vara ensam och att... Läs vidare...

LuxBright – en bättre röntgen

LuxBright AB utvecklar röntgentuber baserade på en helt ny teknik som kallas fältemission. Med hjälp av den här tekniken har röntgentuberna en överlägsen kapacitet över de tuber som finns idag. Detta gör att LuxBright ABs röntgentuber... Läs vidare...

Marin biogas – förnyelsebar energi från ett renare hav

Hur kan vi minska beroendet av fossil råvara och samtidigt minska övergödningen av havet? Lösningen är sjöpungar! Biogas kan produceras från odlad sjöpung i havet - utan att använda åkermark, och dessutom samtidigt generera ekologiskt... Läs vidare...

Odlade organ med patientens egna stamceller – för transplantation

Organbrist är ett stort problem inom transplantationsmedicin. Avstötning av organ är ett annat. Nu har en forskargrupp utvecklat en ny vävnadsteknik som bygger på "tvätt av stamceller". För första gången i världen har odlade blodkärl med... Läs vidare...

OlsAro Crop Biotech – vete för en bättre värld

Cirka 7% av jordens totala odlingsyta är förstörda på grund av för hög salthalt. OlsAro återställer sådan ytor med sitt vete och bidrar samtidigt till en ökad välfärd för människor som lever i fattigdom. Vete för salta jordar OlsAro... Läs vidare...

Peas on earth

Ny teknik ger mat, djurfoder, gödning och bränsle - av bönor! Tack vare en ny typ av tröska för svenska åkerbönor är det möjligt att skörda redan i augusti innan bönorna drabbas av sjukdomar. Tröskan och en patenterad metod att... Läs vidare...

Refind – intelligent sortering minskar slöseriet

Intelligenta sorteringslösningar för återvinningsindustrin. Med hjälp av artificiell intelligens sorteras batterier, mobiltelefoner, lampor eller katalysatorer automatiskt för att i så hög grad som möjligt kunna återanvändas eller... Läs vidare...

Sea Twirl – ny flytande vindkraft med stor potential

Enkla att konstruera och till skillnad från andra billiga att nyttja på stora områden med större havsdjup. Försäljning av det första kommersiella vindkraftverket på upp till 10 MW, planeras ske under år 2021. Det här är lösningen som... Läs vidare...

Swecure – världens första allergivaccin

30-40% av de barn som föds idag utvecklar allergi. Swecure har identifierat och patenterat ett bakteriellt protein som har förmågan att stimulera immunförsvaret i ett nyfött barn. Det handlar om att "utbilda" immunförsvaret så tt det inte... Läs vidare...

Temautställningen nya innovationer för det goda livet 2016

Den 1 december 2015 öppnade Ekocentrum den andra omgången av hållbara innovationer med bas i regionen. Tillsammans med Västra Götalandsregionen ville vi bidra till ett både hållbart och utvecklande arbetsklimat - vårt bidrag var att visa... Läs vidare...

TRINE – nytt solenergiprojekt skapar billig el i u-länder

2,7 miljarder av världens befolkning lever helt utan, eller med begränsad tillgång till, elektricitet. Samtidigt finns det 1 miljard människor som letar efter något meningsfullt att investera tid och pengar i, för att bidra till en bättre... Läs vidare...

Tummy Lab – artificiell intelligens hjälper oroliga magar

Här är appen för matrelaterade magproblem! Den hjälper dig att få kontroll över vad du äter och vad detta kan ha för effekter. I mobilappen Tummy Lab kan användaren registrera sina kostvanor och magbesvär, appen analyserar sedan... Läs vidare...

TXG Turbine – el ur vatten – Enkelt, robust, modulärt, ekonomiskt & fiskvänligt

TXG Turbine placeras i horisontellt strömmande vatten och kan användas på en mängd ställen där en ”vanlig” generator inte är möjlig att använda. Turbinen ger en jämn, kontinuerlig och förutsägbar energiproduktion. Det här är ett... Läs vidare...

Wavetube – utvinner energi från havsvågor

Wavetube AB utvecklar en unik lösning för utvinning av förnybar energi ur havsvågor. Lösningen baseras på enkelhet, robusthet och tillförlitlighet och består av ett helt slutet system som flyter på havsytan. Systemet består av tre... Läs vidare...