Röd himmel

Utställare på Ekocentrum

Beepartners

Biologisk mångfald är centralt för att nå klimatmål och utveckling mot ett hållbart samhälle. Vi sprider kunskap om naturen, bin och deras betydelse för våra lokala ekosystem. Det råder en global brist på bin. Värdet av honungsbinas... Läs vidare...

Camino

Camino är ett livsstilsmagasin som inspirerar till hållbar konsumtion. Integritet och självständighet är ledord vid magasinets produktion. Camino är inte beroende av bidrag och tillhör ingen stor mediekoncern. Magasinet finansieras genom... Läs vidare...

CCR, Chalmers kompetenscentrum för återvinning

Chalmers Kompetenscentrum för Materialåtervinning har sin hemvist på avdelningen Industriell Materialåtervinning, Chalmers tekniska högskola, Göteborg med Stenas professur i Materialåtervinning och en forskargrupp på 5 seniorer och 10... Läs vidare...

CSR Västsverige

Korta fakta om CSR Västsverige: Knutpunkten för Västsveriges samlade CSR-arbete Verkar för positiva synergier mellan affärer och samhällsansvar Nätverk för samverkan mellan privat, offentlig och idéburen sektor samt... Läs vidare...

Derome AB – från skog till färdigt hus

Derome - Från skog till färdigt hus Deromegruppen är Sveriges största familjeägda träindustri med anor från 1946. Trä är "den gröna tråden" i verksamheten när skog blir till trävaror, biobränsle, byggmaterial, byggkomponenter och... Läs vidare...

Ekobanken

Ekobanken är en medlemsbank som gör det möjligt för sina kunder – privatpersoner, föreningar och företag - att genom sin inlåning bidra till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Som enda bank i Sverige... Läs vidare...

Fabs

Fabs strävar efter att hålla en hög nivå när det gäller kvalitet och miljö. Vi är ett miljödiplomerat företag sedan 2007. Miljödiplomeringen följs årligen upp av godkända revisioner. Alingsås kommun satsar på att bli ett centrum... Läs vidare...

Gryaab – för ett renare hav

Det är vi på Gryaab som tar hand om avloppsvattnet från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Vi tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form... Läs vidare...

Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom miljö och hållbar utveckling. GMVs nätverk består av forskare, doktorander,... Läs vidare...

Göteborgs Stad – Miljödiplomering

Miljödiplomering är en metod för att miljöanpassa mindre företag och andra verksamheter. Metoden har tagits fram av Göteborgs Stads Miljöförvaltning och drivs tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund. Syftet är att ge... Läs vidare...

Göteborgs Stad – Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen är en kommunal myndighet som arbetar med att kontrollera att lagar som rör miljö och hälsa följs. Det gäller allt från livsmedelshantering och boendemiljö till miljöfarlig verksamhet. Dessutom övervakar vi... Läs vidare...

Göteborgs Stads Parkerings AB

Parkeringsbolaget bidrar aktivt till Göteborgs utveckling. Vi erbjuder hållbara parkerings- och mobilitetslösningar och arbetar för att främja nya resvanor. Utmaningen är att skapa en god ekonomi på lång sikt, för att kunna genomföra... Läs vidare...

Innu-Science

Hållbar rengöring med bioteknik! Innu-Science arbetar med att förfina och utveckla naturens egna lösningar. Vi använder oss av mikroorganismer för att producera ämnen och substanser. Vårt utvecklingsarbete har gjort oss världsledande inom... Läs vidare...

Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad

  Till Lokalförvaltningens... Läs vidare...

LRF Västra Götaland

LRF är Sveriges största företagarorganisation med 90 000 företag som medlemmar. Våra medlemmar verkar inom de gröna näringarna, det vill säga jord, skog, trädgård och landsbygdsutveckling. Tillsammans med Ekocentrum vill vi sprida kunskap... Läs vidare...

Luwasa Greenstyling

Luwasa Greenstyling – Gröna framsteg sedan 1968! Luwasa betyder luft, vatten och sand; grundstenarna inom hydrokultur. Samma beprövade teknik som används sen vi startade vår verksamhet. Ett framstegskoncept sedan 1968. Vi arbetar med... Läs vidare...

Miljöbron

Miljöbron är en ideell organisation som har till uppgift att sammanföra studenter och företag och verkar därmed som en länk mellan näringsliv och akademi. Via uppdrag och examensarbeten får företagen kostnadsfri hjälp i sina miljö- och... Läs vidare...

Nittedal Torvindustri A.S. – torvtak i urbana miljöer

Det har de senare åren fokuserats på stora nederbördsmängder som faller på kort tid – Storm Water – och de problem detta leder till i urbana områden. Enligt SINTEF Byggforsk i Trondheim kan Nittedals Taktorv® spela en viktig roll som... Läs vidare...

Power Väst

  Till Power Väst... Läs vidare...

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Traditionella bransch- och nationsgränser suddas ut allt mer. Lösningarna på de stora samhällsutmaningarna finns i gränslandet mellan olika discipliner, i internationella samarbeten och innovativa... Läs vidare...

Sveriges Ekokommuner

Sveriges Ekokommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara. Det är en ideell förening som bildades 1995. Då bestod den av en handfull kommuner men sedan dess har föreningen vuxit och nu finns det 83 st ekokommuner.... Läs vidare...

Swedavia – internationell förebild med klimatsmarta flygplatser

Swedavia är ett statligt helägt bolag som äger, driver och utvecklar det nationella basutbudet av tio svenska flygplatser. Miljöfrågorna har länge varit prioriterade för Swedavia och idag är vi en internationell förebild när det gäller... Läs vidare...

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är en av Sveriges två politiskt styrda regioner, med ansvar för hälso- och sjukvård och för tillväxt och utveckling. I ansvaret ingår att skapa goda förutsättningar för näringslivsutveckling, infrastruktur,... Läs vidare...

Västsvenska Paketet

Västsverige växer. Om vi vill att Västsverige, med Göteborg som kärna, ska vara en expansiv och levande region, måste vi bygga för framtiden och planera resandet rätt. Vi måste bygga för framtiden. Därför satsar vi nu på att ge... Läs vidare...

Vätgas Sverige