Röd himmel

Utställare på Ekocentrum

Centrum för Ekologisk Teknik CET

CET är en riksorganisation för miljöanpassad och resurssnål teknik som numera är en underavdelning till SERO -  Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation. Föreningen vill verka för ett hållbart samhälle genom att visa på positiva... Läs vidare...

Fältbiologerna

Fältbiologerna är en rikstäckande förening för alla barn och ungdomar som är intresserade av natur och miljöfrågor. Vår förening drivs ideellt av barn och ungdomar och vi har vårt eget förlag, vår egen tidning, vår egen budget, vår... Läs vidare...

Jordens Vänner

Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart... Läs vidare...

Studiefrämjandet

En av Studiefrämjandets viktigaste profilområden är miljöfrågor. Genom vårt samarbete med Ekocentrum har vi ambitionen att fördjupa kunskapen och att väcka intresse hos göteborgaren om en hållbar samhällsutveckling. Inom ämnet miljö... Läs vidare...