Röd himmel

Utställare på Ekocentrum

Allfrakt AB

Vi tar årligen hand om minst 50 000 ton av olika restprodukter åt våra kunder. Tillsammans med våra kunder har vi lyckats uppnå en mycket hög grad av återvinning. Ca 40 % av allt vi transporterar är sorterade material som kan gå direkt... Läs vidare...

Castellum

Hållbarhet är en förutsättning för ekonomisk tillväxt. Castellum är en av fastighetsbranschens största aktörer och tillväxtförmågan bygger på att företaget kontinuerligt utvecklas. Hållbarhetsarbetet handlar om att bedriva... Läs vidare...

Derome AB – från skog till färdigt hus

Derome - Från skog till färdigt hus Deromegruppen är Sveriges största familjeägda träindustri med anor från 1946. Trä är "den gröna tråden" i verksamheten när skog blir till trävaror, biobränsle, byggmaterial, byggkomponenter och... Läs vidare...

Fabs

Fabs strävar efter att hålla en hög nivå när det gäller kvalitet och miljö. Vi är ett miljödiplomerat företag sedan 2007. Miljödiplomeringen följs årligen upp av godkända revisioner. Alingsås kommun satsar på att bli ett centrum... Läs vidare...

Familjebostäder

Familjebostäder bygger Nordens första Svanenmärkta hyresrätter på Riksdalersgatan i Högsbo, Göteborg. 100 lägenheter ryms i de tre huskropparna. Det låga punkthuset, till vänster i bilden, är dessutom helt rökfritt. Svanenlicensen... Läs vidare...

FOAMGLAS Nordic AB

Foamglasisolering är ett av marknadens renaste isolermaterial som tillverkas av glas (varav 66 % är returglas ) som expanderas med hjälp av kolpulver. FOAMGLAS® har unika egenskaper så som, fullständigt vatten-, luft- och ångtätt samt... Läs vidare...

Folksam

Kan ett försäkringsbolag förändra världen? Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår... Läs vidare...

Forbo Flooring AB

Skapandet av bättre miljöer ... ...börjar med omsorg om miljön. I över 100 år har Forbo Flooring Systems tillverkat golv och golvbeläggningar, inspirerade av världen omkring oss. Avancerade produktionsprocesser minimerar påverkan på... Läs vidare...

Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad

  Till Lokalförvaltningens... Läs vidare...

Nittedal Torvindustri A.S. – torvtak i urbana miljöer

Det har de senare åren fokuserats på stora nederbördsmängder som faller på kort tid – Storm Water – och de problem detta leder till i urbana områden. Enligt SINTEF Byggforsk i Trondheim kan Nittedals Taktorv® spela en viktig roll som... Läs vidare...

Passivhuscentrum Västra Götaland

Till oss kan du ställa alla dina frågor angående passivhus. Du kan även få råd vart du kan vända dig för att få stöttning vid byggande med passivhusteknik. Passivhuscentrum Västra Götaland vänder sig både till aktörer och... Läs vidare...

REC Indovent AB

REC Indovent tillverkar & marknadsför högeffektiva luftbehandlingsaggregat till bl a villor, lägenheter och kontorslokaler. Genom 30 års utveckling har vi uppnått hela 82% i genomsnittlig temperaturverkningsgrad. Energibesparingen blir... Läs vidare...

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Traditionella bransch- och nationsgränser suddas ut allt mer. Lösningarna på de stora samhällsutmaningarna finns i gränslandet mellan olika discipliner, i internationella samarbeten och innovativa... Läs vidare...