Göteborgs Stad – Trafikkontoret

TrafikkontoretTrafikkontoret ansvarar för all trafik i Göteborg, däribland kollektivtrafiken i samarbete med Västtrafik i Göteborgsområdet AB.

Kontoret förvaltar kommunens väg- och bananläggningar samt är väghållarmyndighet. I ansvaret ligger också att vara banhållare på spårvägsnätet. Trafikkontorets uppgift är att genomföra de beslut som trafiknämnden fattar och att bereda nämndens ärenden. Kontoret har inga egna utförarresurser utan beställer allt arbete som ska genomföras, av externa entreprenörer.

Till Trafikkontorets webbplats