Temautställning: Forskning och innovationer för framtidens energi

Det händer mycket på energifronten – och snabbt går det! Under perioden 4 november 2014 till och med 30 juni 2015 visade Ekocentrum exempel på innovationer och forskningsresultat som är en del av nyckeln till framtidens energi. Utställningen kunde produceras tack vare stöd från Ekofonden vid Göteborg Energi, som vi riktar ett varmt tack till. I vår avdelning ”hall of fame” kan du läsa mer om dessa – många andra – innovationer Ekocentrum visat i olika temarum.


Introduktion

Vem kunde tro att inlandskommunen Ockelbo är den svenska kommun som numera producerar mest vindkraft, eller att utvecklingen av vindkraftverk har kommit så långt att det bara tar ett halvår för energikostnaderna för produktionen av ett kraftverk att återbetala sig när det väl kommit i drift?


Om vi lyfter blicken från Sverige så ser vi att det i stor utsträckning satsas på värmeenergi, bl a i världens största termiska solkraftverk i Kalifornien. I England kan man numera köpa solpaneler på Ikea, så där i förbifarten när man ändå är där för att handla möbler, och i Spanien har man gått så långt att man infört en lag om att alla nya hus måste ha solpaneler till varmvattnet.


För att återgå till vårt eget land så har Sverige satt upp ett mål för att hälften av all energianvändning år 2020 ska utgöras av förnybar energi och 2030 ska vi helt ha uteslutit bränslen som bensin och diesel i landets fordonsflotta. Om vi idag skulle så makroalger i vårt hav utanför Göteborg så skulle vi vid samma tid nästa år kunna skörda råvara för både energiproduktion, materialtillverkning, livsmedel och djurfoder…


I vår temautställning presenterades innovationer och forskningsresultat om hållbara klimatsmarta energilösningar, exempelvis hur solen kan ge kyla, hur vi kan ta tillvara den metangas som läcker ut från soptipparna, hur vi får in solljus i rum utan fönster och hur man kan använda sig av tallbarr och alfalfa vid batteritillverkning.


Exemplen på innovationer för framtidens energi var:

Temautställningen Innovationer – framtidens energi visades på Ekocentrum 2014-2015 och medfinansierades av Ekofonden vid Göteborgs Energi.