Sveriges Ekokommuner

Sveriges Ekokommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara. Det är en ideell förening som bildades 1995. Då bestod den av en handfull kommuner, men sedan dess har föreningen vuxit rejält och idag har vi 110 st medlemmar – 105 ekokommuner och 5 ekoregioner/ekolandsting.

Medlemmarna representeras av en tjänsteman och en politiker i ledande ställning från varje ekokommun/ekoregion/ekolandsting,​vilket innebär att de strategiska hållbarhetsfrågorna lyfts upp i kommunernas, regionernas och landstingens högsta ledning.

 Till Sveriges Ekokommuners webbplats