Studiefrämjandet

En av Studiefrämjandets viktigaste profilområden är miljöfrågor. Genom vårt samarbete med Ekocentrum har vi ambitionen att fördjupa kunskapen och att väcka intresse hos göteborgaren om en hållbar samhällsutveckling.

Inom ämnet miljö arbetar vi främst med begreppen hållbar utveckling och omställning. Studiefrämjandet Göteborg har ett nära samarbete med Omställning Göteborg som är en del av det nationella nätverket Omställning Sverige.

Till Studiefrämjandet Göteborgs webbplats