Seafarm – tång och alger för ett hållbart samhälle

Alger är en havets rikedom som vi i princip inte förstått värdet av. Inte hittills i alla fall.

Seafarm_Algae2I Asien däremot, odlar man alger sedan länge i stor skala för användning inom livsmedelsindustrin.

Men alger kan vara mycket mer än så. Innehållet av organiskt material kan användas som råvara i tillverkningsindustrin, till exempel för tillverkning av plaster och andra material. Omega-3-fettsyror och proteiner kan användas som föda för människor och djur. Vad som sedan blir kvar kan rötas till biogas eller jäsas till bioetanol. Alger kan därför bidra till att minska vår klimatpåverkan och vårt beroende av fossila råvaror. Ett steg på vägen mot ett biobaserat samhälle helt enkelt. Seafarm är ett forskningsprojekt där makroalger odlas och används för en mängd olika ändamål i ett kretslopp där allt tas tillvara. Detta helhetsgrepp, med målet att utnyttja algens fulla potential, gör Seafarm unikt. Att bedöma hållbarheten i systemet är en viktig del, där alltifrån algodlingens effekter på miljön, till nyttan i förhållande till kostnader ska bedömas. Seafarm har ekonomiskt stöd genom Formas riktade satsning för utveckling av en biobaserad samhällsekonomi.


Läs mer på Seafarms webbplats…


Ladda hem broschyr om Seafarm här 1,16 MB

Seafarm var en del av temautställningen Innovationer – framtidens energi, som visades på Ekocentrum 2014-2015 och medfinansierades av Ekofonden vid Göteborgs Energi.