REC Indovent AB

REC Indovent tillverkar & marknadsför högeffektiva luftbehandlingsaggregat till bl a villor, lägenheter och kontorslokaler. Genom 30 års utveckling har vi uppnått hela 82% i genomsnittlig temperaturverkningsgrad. Energibesparingen blir därmed betydande, då vi effektivt tar tillvara på värmen i den varma rumsluften (frånluften) via växlaren innan den skickas ut som förbrukad avluft.

RECindoventTack vare den automatiska by-pass funktionen optimeras värmeåtervinning och komfort både sommar som vinter. Aggregatet är utformat som en vitvara och avsett att placeras på golv i tvättstuga, pannrum, grovkök eller liknande. Genom att använda en motströmsvärmeväxlare säkerställer vi också att luftläckage mellan förbrukad och frisk luft inte förekommer. Mer teknisk information laddas enkelt hem från vår hemsida.

Till REC Indovents webbplats