Göteborgs Stad – Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen är en kommunal myndighet som arbetar med att kontrollera att lagar som rör miljö och hälsa följs.

MiljöförvaltningenDet gäller allt från livsmedelshantering och boendemiljö till miljöfarlig verksamhet. Dessutom övervakar vi miljötillståndet i Göteborg och är pådrivande i miljöfrågor genom att kommunicera vår kunskap och ge underlag för miljöriktiga beslut. Vi svarar på remisser, tar fram miljöfakta, ger råd, informerar och utbildar. Vi arbetar också aktivt med att försöka förändra beteende- och konsumtionsmönster för att minimera miljöpåverkan.

Till Miljöförvaltningens webbplats