Miljöbron

Miljöbron är en ideell organisation som har till uppgift att sammanföra studenter och företag och verkar därmed som en länk mellan näringsliv och akademi.

Via uppdrag och examensarbeten får företagen kostnadsfri hjälp i sina miljö- och hållbarhetsfrågor. Projekten kan handla om allt från att få hjälp med sin miljöcertifiering, till energieffektivisering och avfallshantering. Studenterna får genom samarbetet en chans att omsätta sina kunskaper i praktiken, arbetslivserfarenhet och meriter till CV:t.

Till Miljöbron webbplats