Marine Stewardship Council, MSC

MSC är en internationell icke vinstdrivande organisation som främjar hållbart fiske. Vi driver ett omfattande certifierings- och miljömärkningsprogram med målet att vi alla ska kunna njuta av mat från havet, både idag och i framtiden.

Vår vision är ett hav som myllrar av liv. Havet ska också kunna förse oss människor med mat, både idag och för all framtid.

För att en vara ska få bära vårt miljömärke ska fisket ha klarat vår miljöstandard och leverantörskedjan vår spårbarhetsstandard. Detta kontrolleras årligen av oberoende experter. Vi arbetar tillsammans med yrkesfiskare, forskare och näringen och endast med vildfångad sjömat. Vi arbetar också för att det ska vara lätt för konsumenter att hitta och köpa hållbar sjömat i butiker och på restauranger.