Länsstyrelsen Västra Götalands län

Miljömålen visar på den ekologiska dimensionen i hållbar utveckling. Länsstyrelsen har anpassat de nationella miljömålen till förhållandena i Västra Götalands län, och tagit fram regionala miljömål.

LänsstyrelsenMiljömålsarbetet är levande. Vår kunskap om de bästa vägarna för att nå målen förbättras ständigt, och målen formuleras om i takt med att bättre kunskap kommer fram. Målen följs upp varje år, och uppföljningen visar vilka mål som behöver fler åtgärder och resursförstärkningar.

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen, och arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, högskolor, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i Västra Götaland och miljön ska bli bättre. Länsstyrelsen genomför dessutom många av de nödvändiga åtgärderna, t.ex. bildande av naturreservat. Läs gärna mer om det regionala miljömålsarbetet i Västra Götaland under länken nedan.

Webbplats Länsstyrelsen Västra Götalands län