Göteborgs Stad – Miljödiplomering

Miljödiplomering är en metod för att miljöanpassa mindre företag och andra verksamheter.

M_miljödiplomeringMetoden har tagits fram av Göteborgs Stads Miljöförvaltning och drivs tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund. Syftet är att ge verksamheterna ett verktyg för att införa miljöledningssystem. Göteborgs Miljödiplomering är medlem i föreningen Svensk Miljöbas, en nationell samarbetsorganisation för utfärdare av miljödiplom. Till Miljödiplomeringens webbplats, Göteborgs Stad