Nyheter

Fotonuppkonvertering – omvandlar ljus av låg energi till ljus av hög energi

Fotonuppkonv_Solar_spectrum_Eng_black

Fotonuppkonv_Solar_spectrum_Eng_black

Fotonuppkonv_Solar_spectrum_Eng_black

skeleton