Fotonuppkonvertering – omvandlar ljus av låg energi till ljus av hög energi

Solenergi ett av några få hållbara alternativen för storskalig energiproduktion. Moderna solceller lider av vissa begränsningar. De kan bara använda sig av en viss del av solens ljus.

Fotonuppkonv_Solar_spectrum_Eng_black

Genom att använda smarta energikonverteringssystem är det möjligt att omvandla tidigare oanvändbart ljus till anvärdbart. Detta görs genom att ändra färg på ljuset, exempelvis kan grönt ljus uppkonverteras till mer energirikt blått ljus. På så vis kan mer av solljuset användas för energiproduktion och därmed blir solenergi en mer konkurrenskraftig energikälla.


Läs mer på webbplatsen…

Fotonuppkonvertering var en del av temautställningen Innovationer – framtidens energi, som visades på Ekocentrum 2014-2015 och medfinansierades av Ekofonden vid Göteborgs Energi.