Five Star Campus

Five Star Campus – testarenor för hållbara lösningar!

Chalmers campus ska vara och upplevas som öppna, attraktiva och hållbara. De ska väcka nyfikenhet, stimulera till innovation och på ett lättillgängligt sätt öka förståelsen för den hållbarhetsforskning som bedrivs på Chalmers.

FiveStarCampus_ill

Five star campus syftar till att utveckla Chalmers campusområden så att de väcker internationell uppmärksamhet och uppfattas som attraktiva, experimenterande miljöer som konkretiserar och synliggör Chalmers vision ”För en hållbar framtid”. Campus ska förkroppsliga bilden av Chalmers som en innovativ högskola i världsklass – att vistas på våra campus ska vara kul!  På Chalmers campus pågår många spännande projekt och satsningar inom hållbarhetsområdet som five star campus samlar, visualiserar och kommunicerar.

Vi verkar för att fler utmaningsdrivna test- och demonstrationsprojekt skapas i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle, för att stärka övergången till hållbara system. Campusområdena är väl lämpade för sådana samverkansprojekt av flera anledningar. Dels är de centralt belägna och väl sammanhållna med få fastighetsägare, vilket gör dem till något mer kontrollerade miljöer än vanliga stadsdelar som normalt har en stor mängd fastighetsägare och andra aktörer. Dels befolkas campusområdena av vår främsta tillgång: tusentals teknik- och samhällsintresserade studenter, forskare och andra anställda som bidrar med egna innovativa idéer och stort engagemang i test- och demoprojekt. Chalmers stora erfarenhet av samverkan med näringsliv och samhälle kommer också tas till vara och utvecklas inom programmet.

Några satsningar inom Five star campus är väl synliga och lättillgängliga i den fysiska campusmiljön, medan andra kräver lite mer av den nyfikne för att upptäckas. Five star campus verkar för att aktivt visualisera och kommunicera de test- och demonstrationsprojekt som startas på campusområdena.

Johanneberg, Lindholmen och Onsala rymdobservatorium

​Johannebergs och Lindholmens campus har olika förutsättningar och projekten på områdena har delvis olika tematiska fokus. På Johanneberg pågår många projekt som handlar om hållbara energilösningar samt test- och demoprojekt inom stadsbyggnadsområdet såsom FED och HSB Living Lab.
Lindholmens campus karakteriseras av en mängd aktörer där tyngdpunkten ligger på fordonsindustrin och IKT. Här hittas ElectriCity​ inomhushållplats och långt gångna planer finns för fler test- och demoprojekt inom bland annat mobilitetssektorn.
Onsala rymdobservatorium där delar av Chalmers institution för Rymd-, geo- och miljövetenskap håller till, är beläget på Onsalahalvön ca 2,5 mil söder om Göteborg och huserar spännande forskning i världsklass med starka hållbarhetskopplingar.

Läs mer om projekten och Five Star Campus här!