Elbilssamhället är här!

Tror du det är omöjligt att byta ut Sveriges fordonsflotta till eldrift? Tänk om – förutsättningarna finns redan här!  

Dagens elnät skulle klara energibehovet från en fordonsflotta helt driven av el. Men det skulle kräva en smart logistik. Alla kan inte ladda samtidigt. Åtminstone inte dagtid då vi behöver elen till mycket annat. Däremot skulle de flestas behov av laddning kunna tillgodoses med hjälp av vatten– och vindkraft under de timmar nattetid då vi ligger och soverDessutom finns det styrmedel i form av differentierad prissättning som kan hjälpa oss att planera laddningen till de timmar av dygnet då samhället kräver låg effekt. Det blir billigare helt enkelt! Redan idag kan vi med hjälp av en app bestämma när vår uppkopplade bil ska ta emot laddning.  

Dagens prisutveckling och försäljningstakt av elbilar, innebär att vi kan få en helt elektrifierad bilflotta på 20 år. Hur gör vi den hållbar? 

Utst_Elbilsmontern

Vad vill vi visa i den här montern?

Elbilar, elnät och förnyelsebar elproduktion 

Det är av största vikt att samhället och dess medborgare har god kunskap om hur elbilar fungerar, hur laddningen går till, hur elen kommer till bilen samt hur elenergin produceras på ett miljövänligt sätt. Detta för att övergången till fossilfria persontransporter skall bli så smidig och hållbar som möjligt.  

De frågor som vi belyser är följande: 

  • Hur produceras elenergin i välden, Europa och Sverige i dag, och hur ser förändringsplanerna ut? 
  • Hur mycket CO2 bildas vid elproduktion från kol, gas, kärnkraft, biomassa samt vatten-, vind– och solkraft. 
  • Hur är Sveriges elsystem uppbyggt och hur mycket energi använder Sverige idag? 
  • Hur mycket energi använder transportsektorn i dag och hur ser förändringen ut till 100 % elbilsanvändning? 
  • Vad krävs av dagens elsystem för att klara av 100 % elbilar? 
  • Hur är en elbil utrustad? 
  • Vad krävs för att ladda elbilen vid villan, i det gemensamma garaget i bostadsrättsföreningen, på parkeringsplatsen vid hyreshuset eller på gatan? 
  • Hur arbetar bilindustrin med förändringen till elbilar? 
  • Vilka västsvenska företag är engagerade i genomförandet av frågorna ovan? Detta gäller både bilföretag, elnätsbolag och komponentleverantörer.  
  • Problemställningar gällande råvaror till batterierna, brytning av kobolt etc. 

Montern och foldern är framtagna med stöd av Chalmers och Västra Götalandsregionen.

Med stöd från

Samtidigt som montern nu är klar, har vi tagit fram en folder med samlad kortfattad fakta, som finns i montern, att ta med sig.

Välkommen in och se själv!

Den 28/11 2019 invigdes montern informellt under Ekocentrums seminariedag ”Elbilssamhället är här” – läs mer och se talarnas presentationer här!