Daralabs. E-hälsa för framtiden.

Appar förändrar våra beteendemönster – och vi förbättrar vår hälsa

Daralabs_Hajen 4 med logo2Daralabs tillverkar och säljer periferienheter till mobiltelefoner med inriktning mot den medicintekniska marknaden. Detta specifika fält, som refereras till som e-hälsa, är ett nytt fenomen som har fått exponentiell utbredning i samband med den höga penetrationstakten av smartphones världen över. Syftet är att med hjälp av den enorma datorkapacitet och kommunikationsmöjlighet som finns tillgängligt i alla smartphones, bygga kostnadseffektiva och intuitiva medicintekniska produkter som informerar användarna om deras hälsa och hälsotillstånd på ett lättförståeligt sätt.  En förbättrad kunskap om ens individuella kropp kan och kommer att leda till beteendeförändring vilket i sin tur leder till bättre folklig hälsa.

Daralabs_App_Sketch_IphoneFenomenet e-hälsa…

…är något som kan betraktas som relativt nytt och befinner sig i
embryostadium. Dock spås det att marknaden inom e-hälsa kommer att växa kraftigt under
kommande fem åren och förmodligen tillföra en hel del till dagens medicintekniska marknad.

Enligt talesättet ”Seeing is believing” har e-hälsa möjligheten att fungera som ett verktyg i att informera och utbilda den enskilda individen om hans eller hennes hälsotillstånd och på så sätt uppmuntra positiv beteendeförändring i personens levnadssätt.

Trots att internetrevolutionen har möjliggjort en förenklad process i att hitta information via populära sökmotorer, har människor fortfarande relativt dåligt insyn i hur deras egen kropp fungerar. Detta beror framförallt på att det har varit svårt för den enskilda individen att på ett enkelt sätt mäta grundläggande kroppsliga värden så som glukoshalt, syresättning, infektionsgrad, puls, kaloriförbränning etc vilket är en förutsättning för att kunna förstå och dra slutsatser av kroppsliga reaktioner i en så pass komplex miljö som människokroppen är.

Idag märker man att fler och fler enheter som mäter olika typer av kroppsvärden dyker upp på marknaden och dessutom mottas med positiv attityd av konsumenter.

Till Daralabs webbplats…

VGR_run_png_proj_medfinans_transpDaralabs ingick i temautställningen Innovationer för det goda livet, som visades på Ekocentrum  2014-15. Här valdes 20 exempel på hållbara innovationer inom olika branscher, alla med rötter i Västra Götalandsregionen.