Cleanergy – solbox & gasbox – numera Azelio

Världens ledande tillverkare av hållbara energilösningar finns i bland annat i Åmål. De baserar sina innovationer på en över hundra år gammal lösning – stirlingmotorn.

Cleanergy_parabola_190_retinaSå här beskriver Cleanergy* själva  – på engelska – sina lösningar:

Our Combined Heat & Power (CHP) and Concentrated Solar Power (CSP) systems are established and proven to perform, from Inner Mongolia to the UK. Their service life is some 200,000 hours (up to four times that of traditional solutions). And they are equally effective both on and off grid.

Cleanergy_gasboxOur CHP System is driven by our GasBox stirling engine and is today empowering landfill sites, farms and waste water treatment plants to generate more power – and profit – from low-grade methane gas. Our CSP System is powered by our SunBox stirling engine that generates power from solar energy at grid parity levels – twice as efficiently as traditional Photovoltaic (PV) technology.

Se kort film om CHP systemet!

Till Cleanergys webbplats

*Cleanergy bytte 2018 namn till Azelio, ur pressreleasen:

“Cleanergy byter namn till Azelio och ökar takten i kommersialiseringen av sin unika lagringsteknologi av solenergi. Azelio kan erbjuda distribuerad ren elektricitet till låg kostnad under dygnets alla timmar, tack vare sin unika lagringslösning. Azelio säkrade nyligen en kraftigt övertecknad riktad emission på 100 miljoner kronor, vilket ger ett totalt investerat kapital på över en miljard kronor.”


Cleanergy var en del av temautställningen Innovationer – framtidens energi, som visades på Ekocentrum 2014-2015 och medfinansierades av Ekofonden vid Göteborgs Energi.