Centrum för Ekologisk Teknik CET

CET är en riksorganisation för miljöanpassad och resurssnål teknik som numera är en underavdelning till SERO –  Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation.

Föreningen vill verka för ett hållbart samhälle genom att visa på positiva exempel. Ekologisk Teknik ses i vid mening och innefattar även odling, samhällsbyggnad, etc. Föreningen har sitt säte i Göteborg men har medlemmar runt om i Sverige och vill gärna samarbeta med andra miljöföreningar för att få större gemensam tyngd och kunna ordna fler aktiviteter.