Bildfeeling

.

Biofiliteorin säger att människan behöver naturkontakt för att må bra

Teorin skapades på 80-talet av professor Edward Wilson på Harvard University i USA.
Enligt biofiliteorin har alla människor en universell, nedärvd kontakt med och känsla för allt levande, och ett behov av att vistas i naturen.

Biofili kan översättas som ”kärlek till liv”

Våra förfäder på de afrikanska savannerna lärde sig att uppskatta vissa naturmiljöer där de kunde finna mat, vatten och söka skydd från faror. Dessa miljöer gav en känsla av trygghet, lugn och välbefinnande.

Samma förutsättningar har fortsatt att gälla varhelst människor valt att leva eller bosätta sig. Man har varit helt beroende av den natur man befunnit sig i för sin existens, och därmed skapat en djup koppling till den. Därför upplevs fortfarande vissa naturmiljöer mer attraktiva för oss än andra.

Modern forskning bekräftar att puls och blodtryck sjunker, stress minskar och välbefinnande ökar när människor kommer i kontakt med natur. Naturen har också en läkande effekt, som utnyttjas i rehabiliteringsträdgårdar och i skogsbadsterapi.

Men det finns fler möjligheter:

– Bildfeelings sätt att utgå från Biofiliteorin är att ta in naturen på bild, gärna i stora format, i syfte att minska stress och öka välbefinnande i miljöer där människor befinner sig i sin vardag

Man kan få effekt på människor bara genom att de får se natur genom ett fönster, på en bildskärm eller på en bild.

Forskning har visat att:

♥  Puls och blodtryck går ner, stress minskar, fokus, arbetsprestation och välbefinnande ökar om man kan se natur eller växter från t.ex. sin arbetsplats.

♥  Om man tar in naturbilder till ett kontor så kan stämningen bli bättre, då aggressiva känslor dämpas av bilderna

♥  Anställda tar i högre grad med sig växter och naturbilder till arbetsplatser som saknar fönster

♥  Patienter som sett fin natur via ett fönster eller en bild har återhämtat sig snabbare, haft mindre ångest och behövt mindre smärtstillande behandling

♥  Patienter som väntar hos tandläkaren eller på operation blir lugnare av en naturbild

Vi har många produkter – alla med samma tanke bakom –

– Minska stress och öka fokus och välbefinnande, på kontoret, hotellet, i skolan, i väntrummet, i behandlingsrummet, hos juristen, på begravningsbyrån, på sjukhuset, hos tandläkaren…

Kontakta oss gärna för ett kostnadsfritt förslag till dina lokaler. Vi har olika lösningar, både för vägg, tak och bildskärmar. Man kan också prenumerera på våra produkter. Och vi tar oss gärna an specifika projekt, vi har ett stort nätverk av leverantörer och olika experter runtom oss, så att vi kan leverera det just du vill ha.

https://bildfeeling.se/

Vi eftersträvar så miljövänliga material som möjligt, som linnetyg och andra naturmaterial, och tryck med miljövänliga färger.

Bildfeeling