Allfrakt AB

Vi tar årligen hand om minst 50 000 ton av olika restprodukter åt våra kunder. Tillsammans med våra kunder har vi lyckats uppnå en mycket hög grad av återvinning.

AllfraktCa 40 % av allt vi transporterar är sorterade material som kan gå direkt till återvinning. Ca 40 % går till energiåtervinning och bidrar till utvinning av värme och elenergi. Ca 20 % är material som kan nyttjas till olika utfyllnader och en liten del läggs på deponi.

Exempel på återvinningsmaterial är metallskrot, wellpapp, tidningar, glas, plast, elektronikskrot, ris och trä. Att återvinna material är viktigt – det sparar stora energimängder jämfört med att tillverka av jungfrulig råvara.

Hur uppnår vi dessa resultat? Jo – Med engagerad och kunnig personal som ser till att våra kunders avfall kommer till bästa nytta. Och att vi arbetar aktivt med att kunderna i första hand skall källsortera.

– det sparar råvaror och ger energi. Självklart kör vi bränslesnålt på miljövänlig diesel med hjälp av modernaste teknik för optimerade rutter. Välkommen på en spännande tur i återvinningens värld.

Till Allfrakts webbplats