Again Nutrient Recovery – Gainutri

Framtidens avloppslösning för både enfamiljs- och flerbostadshus. Hushållens toalettavlopp – en resurs…

Again´s teknik utvecklas både för det enskilda hushållet och för flerbostadshuset i ett grönt, hållbart samhälle.

Att ha tillgång till ett fungerande system för näringskretslopp blir en självklarhet för den fastighetsägare eller det byggföretag som vill hålla en hög profil i miljöfrågor. Fastighetsägare till flerbostadshus med denna teknik installerad, kan i framtiden räkna med att lättare få markanvisningar i kommuner med höga miljökrav.

 

Gainutri* – ett utmärkt växtnäringssubstrat

Returine_påsetoa tomatRegeringen uppmärksammande i februari 2012 problematiken med slam och har gett Naturvårdsverket i uppdrag att stödja utvecklandet av alternativa lösningar.
Slamspridning, den dominerande lösning som funnits hittills, har betydande nackdelar jämfört med tekniken som Again erbjuder.

Produkten, returine*,  är resultatet av flera års forskning, minimerar halterna av tungmetaller och andra miljöstörande ämnen. Det här är ett hygieniserat och luktfritt pulver som är ett utmärkt näringssubstrat.

 

sofia

Zsofia Ganrot, Fil. Dr. i tillämpad miljövetenskap, expert på hållbar sanitet. Företagets styrelseordförande. Hennes forskning är grunden till den unika teknik Again använder i sin i produkt. Zsofia är en välkänd forskare inom området ”Ecological Sanitation” och har också mycket stor erfarenhet av projektledning, handledning av akademiska arbeten samt undervisning.

*Returine heter numera Gainutri!

Till webbplats Again

VGR_run_png_proj_medfinans_transpAgain Nutrient Recovery ingick i temautställningen Nya innovationer för det goda livet, som visades på Ekocentrum under 2017. Vi valde där ut 20 exempel på hållbara innovationer inom olika branscher, alla med rötter i Västra Götalandsregionen.