Nyheter

Utsläppen från deponier minskar i Sverige

Sedan 1990 har avfallssektorns utsläpp av växthusgaser minskat med 59 procent tack vare att utsläppen från deponier minskat kraftigt och utsläppen bedöms minska ytterligare.

soporEnligt en ny rapport från Avfall Sverige har antalet anläggningar som deponerar minskat med 75 procent jämfört med antalet anläggningar som fanns år 1996.

Rapporten visar att det finns en god marginal mellan de mängder som faktiskt deponeras och de tillståndsgivna mängderna. Nationellt sett utnyttjas cirka 20 procent av tillstånden. Det innebär att det uppskattningsvis finns återstående deponeringskapacitet i landet, som är större än 23 miljoner kubikmeter.

Rapporten redovisar vidare tillstånd, återstående kapacitet, hanterade och deponerade mängder avfall per år, energiutvinning och lakvattenbehandling.

Där finns dessutom en utblick för att kvalitativt belysa statistiken dels ur ett historiskt perspektiv, dels ur ett europeiskt perspektiv.

Källa: Miljö Online

Den 22 mars ordnar Ekocentrum en kurs på tema avfall och återvinning, kallad ”Nya produkter av avfall”. Välkommen att läsa mer och anmäla dig här!

Taggat , , , , , , , , ,