Nyheter

Utmaning få fler att resa kollektivt

Idag reser vi mer än någonsin. Vi lägger i snitt 40 – 80 minuter per dag på resor till och från jobbet eller skolan och vi reser 55 procent längre än för 30 år sedan. För att kunna nå målet om att utveckla kollektivtrafiken till ett attraktivt och hållbart resalternativ är frågan vad som påverkar reseupplevelsen av stor betydelse.

150416_margareta-friman2Professor Margareta Friman vid Karlstads universitet tilldelades 2014 års Håkan Frisinger-stipendium på 250 000 kr för sin forskning kring reseupplevelser, där hon genom att kombinera beteendevetenskap med transportforskning har ökat förståelsen för vad som påverkar människors beslut och färdmedelsval.

I samband med prisceremonin den 1 april höll Margareta Friman en öppen föreläsning, ”Vardagsresor och livskvalitet”. Under seminariet föreläste även Tommy Gärling, professor emeritus i psykologi vid Göteborgs universitet, Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi och vice rektor vid Karlstads universitet samt Ulrika Bokeberg, Kollektivtrafikdirektör på Västra Götalandsregionen.

Läs mer och se samtliga föresläsningar här…

Källa: Chalmers nyheter

Taggat , , ,