Nyheter

Trend: Digitala verktyg möjliggör mobilitet

MiljöOnline titttar närmare på de globala megatrender som påverkar det dagliga miljöarbetet, varav en är digitalisering. De ringde därför upp Ingrid Westman, projektledare på Space Time, som utvecklat en innovativ digital tjänst för att möjliggöra ökad mobilitet – främst för tjänsteresor.

150526_spacetime_ingrid_westmanVad är Space Time?

– Space Time handlar om hållbart resande och att optimera sina resor, främst tjänsteresor. Det är en hjälp för att spara pengar och klimat. Bakgrunden till tjänsten är att möta utmaningen med transporter. Persontransporterna och trängseln ökar, vi blir ju fler och fler, och vi behöver hantera detta på ett smart sätt. Med ett digitalt verktyg effektiviserar vi på ett enkelt sätt, för att underlätta för kunden att göra bra miljöval, förklarar Ingrid Westman.

Hur går det till?

– Själva grunden är en reseplanerare, vars syfte är att synliggöra resandet. Man går till vårt verktyg, skriver in vart man ska och när, precis som vanligt. Men vi samlar en rad olika resealternativ där du kan jämföra gång, cykel och kollektivtrafik samt att man kan lägga in sina egna tjänstebilar och tjänstecyklar.

– Man kan också lägga in sina resor, vilket gör att när din kollega söker en resa får den personen upp att du ska resa till samma plats och kan därmed fråga om ni ska samåka. Istället för att sitta ovetandes om varandra i varsin bil och träffas på samma möte, fast ni sitter i samma korridor och åker från samma plats.

– När man söker får man inte endast upp den tid det tar utan också kostnaden och påverkan på miljö och hälsa. Det gör att man kan se hur varje resa påverkar.

Vilka är fördelarna?

– En viktig del är samverkan. Två av våra kunder, Storuman och Lycksele, är två kommuner som ligger nära varandra och som ser att det ger stor nytta att samarbete. Men även inom organisationer lönar det sig med samverkan. Många har sin egen bilpark, som man dels inte utnyttjar fullt ut – tjänstebilar står stilla ca 80 procent av sin tid – och dessutom kan det finnas flera bilparker inom samma organisation som inte heller används fullt ut.

– Space Time jobbar också med att realisera resepolicy. Många har det i en pärm men vi vill bygga in det i systemet. Intern avgift för klimatkompensation vid resor läggs in i systemet och därmed blir det levande, för du ser kostnaderna.

– Vi jobbar också med uppföljningsbitarna, att synliggöra hur man rest. Är det med kollektivtrafik, samåkning eller bil? Det synliggör både kronor och klimatpåverkan. Sedan kan man utifrån det förändra och påverka. Används verkligen alla bilar i bilparken? Det är viktigt att se vad man faktiskt gör.  Mycket handlar om beteendeförändringar. Vårt verktyg medvetandegör och underlättar men sedan är det upp till varje kund att i varje situation att göra egna val. Vet man inte vilken påverkan eller hur lång tid det tar är det svårare att ta beslut. Man kanske fortfarande tar bilen ensam men då är det ett medvetet val, säger Ingrid Westman.


Detta är en artikel ur Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i en månad. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till support@miljo-online.se


Missa inte Ekocentrums mobilitetsdag den 24 september, då teknik kommer att få ett särskilt fokus! Läs mer här och anmäl dig här.

Taggat , , ,