Tre av fyra svenskar tycker det är svårt att avgöra om ett företag, en organisation eller myndighet arbetar hållbart. Främst beroende på att de är osäkra på hur hållbarhet ska mätas. Det visar en intervju-undersökning från analys- och kommunikationsbyrån Insight Intelligence.

190625_svenskarHallbarhet2019

Undersökningen visar också att de flesta anser de själva lever hållbart i dag. Samtidigt tycker 60 procent att svenskarna generellt i ganska liten- eller ingen utsträckning lever hållbart. Det antyder att det inte är ovanligt att man överskattar sin egen förmåga att leva hållbart.

De som tjänar mest tycker att höginkomsttagare lever mer hållbart än låginkomsttagare medan de som tjänar minst tycker att låginkomsttagare lever mer hållbart än höginkomsttagare. Det är alltså vanligt att man värderar att andra personer inom den egna inkomstgruppen lever mer hållbart än andra.

Svagt förtroende för statens hållbarhetsarbete

Staten ses som den samhällsaktör som i störst utsträckning har möjlighet att påverka utvecklingen i hållbar riktning, men däremot är det bara en fjärdedel som tror att staten verkligen kommer lyckas med det.

Kvinnor svarar i större utsträckning att de påverkas av företags hållbarhetsarbete i valet av produkter och tjänster än män. Kvinnor ser också hållbarhet som viktigare i valet av arbetsplats.

Undersökningen är gjord av analys- och kommunikationsbyrån Insight Intelligence i samarbete med bland annat SEB och Svensk Handel, och innefattar svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år.

Till rapporten här!

Källor: Miljö Online och Insight Intelligence

Bild: Insight Intelligence

Etiketter: , , , , Last modified: 25 juni, 2019