Nyheter

Toppbetyg för återvinningsprojekt

Nya framgångar inom materialåtervinning för CIT! EU-projektet GreenElec fick toppbetyg i utvärderingsrapporten från EU:s experter. Chalmers Industriteknik, CIT har tagit fram processer för produktutveckling för effektiv materialåtervinning inom projektet. LED-lampor i ny design finns nu på marknaden till följd av det Philips-ledda samarbetet.

Ett utmärkt projekt med väldigt gott samarbete, där flera produkter redan finns på marknaden.

Så lyder den tekniska utvärderingen av EU-projektet GreenElec. Chalmers Industriteknik, CIT har varit aktiv part i det treåriga projektet som syftade till att ta fram en modell för design av elektronikprodukter, med fokus på effektiv återvinning.

150905_greenelec_ledProjektet GreenElec, som pågått under perioden 2012 till 2014, har letts av holländska Philips. CIT:s roll i projektet har bland annat varit att ta fram processer för produktutveckling med fokus på enklare återvinning och materialeffektiv design. I utvärderingsrapporten för projektet, som avslutades vid årsskiftet 2014/2015, ges nu toppbetyg för uppnådda resultat, vilka till och med överträffat projektets mål.

Från svensk sida har även Stena Recycling samt Göteborgsföretaget REFIND deltagit, som vid den avslutande granskningen visade upp ett demonstratorprojekt för sortering av elektronikavfall.

150905_Greenelec_logoProjektet har aktivt bidragit till att det nu finns lampor och LCD-skärmar på marknaden, som är utformade för att förenkla återvinningen samt effektivisera materialanvändningen. Exempelvis har projektet utmynnat i LED-lampor som framställs i ny design med färre delar där glashöljet bytts ut mot plast (se bild, den nya designen till vänster).

I utvärderingen menar de tekniska experterna att projektet har haft stor påverkan och har potential att påverka elektronikindustrin ytterligare genom nya metoder och möjligheten att sätta en designstandard för produktion av elektronikprodukter för effektivt materialutnyttjande.

Läs mer om GreenElec…

Mer om Refind, en av 20 hållbara regionala innovationer i vår utställning

Källa: Chalmers Industripark

Taggat , , , , , , , , , ,