Nyheter

Tjänstemän från Afrika och Asien lär sig strategisk miljöanalys i Göteborg

Under de närmsta 3 veckorna besöker 26 deltagare från 7 olika länder Göteborg för att lära av de svenska erfarenheterna kring integrering av miljöaspekten i planering och beslutsprocesser. Detta är en del av det Sida-finansierade utbildningsprogrammet för strategisk miljöanalys som anordnas av Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) vid Chalmers och Göteborgs universitet. Den här veckan befinner sig gruppen på Ekocentrum.

Deltagarna i programmet är höga tjänstemän från Afrika och Sydostasien. Målet med utbildningen är att öka integreringen av miljöhänsyn vid planeringen och beslutsprocesser i deltagarnas länder. Programmet strävar efter att stärka det professionella utbytet mellan deltagarna, som berikar programmet med sina olika yrkesmässiga och geografiska bakgrunder.

Utbildningen är ett spännande och mycket givande sätt att nyttigöra forskning inom universiteten, samverka internationellt och samtidigt generera nya forskningsidéer, säger Anders Ekbom vid GMV, som är ansvarig för utbildningen.

Under utbildningsveckorna i Göteborg varvas föreläsningar på Chalmers och Göteborgs universitet med studiebesök på Älvrummet, Stadsbyggnadskontoret, Renova, Havs- och vattenmyndigheten, Ekocentrum och Trafikkontoret. Föreläsarna från Chalmers och Göteborgs universitet ger tjänstemännen verktyg för att genomföra strategiska miljökonsekvensbedömningar medan studiebesöken ger dem konkreta exempel på hur svenska organisationer arbetar inom området.

Källa: GMV nyhetsbrev

Taggat ,