Nyheter

Tips: klimatseminarium på Chalmers 11 april kl 14-16

Klippt ur senaste GMV:s nyhetsbrev:

 Hallå där Filip Johnsson, professor vid Institutionen för Energi och miljö, Chalmers! Du är med och arrangerar ett seminarium på måndag 11 april då Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman håller berättar om ”Hur kan Sverige bli klimatneutralt senast 2045. Anders Wijkman har en diger meritlista inom politik och miljöområdet så som: riksdagsledamot för Moderaterna, Europaparlamentariker för Kristdemokraterna, biträdande generalsekreterare i FN, generalsekreterare för svenska Röda Korset och generalsekreterare i Naturskyddsföreningen. På senare år han skrivit böcker tillsammans med professor Johan Rockström.

​-Varför kommer Anders Wijkman till Chalmers på måndag?Anders kommer att presentera och diskutera Miljömålsberedningens delbetänkande ” Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige”. Han vill även få synpunkter på delbetänkandet från forskarvärlden.

-Vad ska han prata om?
Anders kommer att presentera de stora dragen i delbetänkandet. Bland annat föreslås att årtalet när Sverige skall ha netto noll utsläpp av växthusgaser tidigareläggs från år 2050 till år 2045.

-Vad hoppas du uppnå med seminariet?
Jag hoppas på en stimulerande diskussion om möjligheterna och utmaningarna för ett klimatneutralt Sverige till år 2045.

-Vad har Miljömålsberedningen för uppdrag inom klimatpolitiken?
Miljömålsberedningens uppdrag är att föreslå strategier och åtgärder inom områden som kräver långsiktiga politiska avvägningar och där flera olika samhällsintressen spelar in. Klimatfrågan – som delbetänkandet rör – är definitivt ett sådant område.

-Vilken möjlighet har forskare att bidra till Miljömålsberedningens uppdrag?
Delbetänkandet är på remiss där forskare har möjlighet att tycka till om delbetänkandet och alla är välkomna att föra fram synpunkter på måndagens seminarium. Under året har även forskare deltagit i ett antal rundabordssamtal med miljörådsberedningen, där de inhämtat synpunkter från både forskare och näringsliv. Jag själv har till exempel deltagit i samtal kring hur svensk basindustri kan möta klimatmålen.

-Vad ska panelen diskutera?
Panelen består av forskare som har lång erfarenhet inom olika nyckelområden som är centrala för omställningen av Sveriges energisystem. Om jag känner panelen rätt så blir det diskussion både om styrmedelsfrågor och teknikaspekter på omställningen.

Seminariets titel: Hur blir Sverige klimatneutralt senast 2045?
Arrangörer: GMV & Institutionen för energi och miljö, Chalmers
Datum: Måndag 11 april
Tid: 14:00 – 16:00
Plats: RunAn, Chalmers, Chalmersplatsen 1, Göteborg

Till program och anmälan!

Källa: Göteborg Miljövetenskapliga Centrum, GMV

Taggat , , , , ,