WEBBINARIUM: Amorteringskrav, samägande och nya låneformer  – hur kan bostadsmarknadens risker hanteras?

Fores 29 maj

LANSERING / WEBBINARIUM

Datum: Fredag 29 maj 2020
Tid: Kl. 12.00–13.00
Plats: Fores Youtube
Registrering: Anmäl dig här!
Bostadsmarknaden för med sig stora risker för den enskilde och har ofta varit en utlösande faktor för ekonomiska kriser. Hur kan marknaden utformas för att fördela riskerna för ökad trygghet för både enskilda och samhällsekonomin?

Nu lanserar Fores rapporten Bostadsmarknadens risker av Peter Englund, professor emeritus i bank- och försäkringsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och nationalekonomi vid Uppsala universitet. Rapporten tar upp många delfrågor: Hur väl fungerar spelreglerna på ägar- och hyresmarknaden? Kan man tänka sig nya mellanformer mellan ägande- och hyresrätt? Hur kan staten påverka riskfördelningen? Vilken roll spelar beskattningen av bostäder, penningpolitiken och makrotillsynen? På vägen får läsaren en bred bild av dagens bostadsmarknader och reformförslag om allt från fastighetsskatt till amorteringskrav.

Medverkande

Peter Englund, professor emeritus i bank- och försäkringsekonomi, Handelshögskolan, Stockholm och nationalekonomi, Uppsala universitet
Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke Sverige
Claudia Wörmann, boendeekonom, SBAB
Fler namn kan tillkomma.

Moderator: Andreas Bergström, vice vd, Fores.

För frågor om webbinariet kontakta Julius Rosenlund.

Arrangeras av programmet Ekonomiska reformer och entreprenörskap, inom den gröna och liberala tankesmedjan Fores


Webbinarium – så här går det till

Det här webbinarium och kommer sändas på Fores Youtube-kanal. Genom att registrera dig får du påminnelser och länk till webbinariet innan start. Du får också information om eventuella ändringar och uppdateringar. Du kommer kunna ställa frågor i vår chattfunktion och följa presentationerna på skärmen. Varmt välkommen!
Hitta hem – en ny social bostadspolitik

Det här webbinariet arrangeras inom ramen för projektet ”Hitta hem”, där Fores lyfter forskning, fakta och tänkbara kompromisslösningar för att personer med låga inkomster ska få lättare att hitta fast bostad i områden med god arbetsmarknad. Läs mer om projektet, se tidigare seminarier och publikationer här!

Tankesmedjan Fores
Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm
@Fores_Sverige

Etiketter: , , , Last modified: 18 maj, 2020