Nyheter

Tips för en hållbar jul: miljömärkta transporter

I ett samhälle där vi köper allt fler julklappar över nätet kan en idé vara att ställa krav på transporten av leveransen! Flera transportörer låter idag kunderna välja klimatanpassad transport när man gör sin beställning av varor. Välj den!

141128_Slow_transportGenom att boka transporter i god tid och inte kräva alltför snabb leverans, hjälper du so kund transportören att bli klimatsmartare. Du underlättar då smartare samlastning och färre turer. Hjälp till genom att vara ute i god tid!

 

 

Sveriges Åkeriföretag_Fair TransportSveriges Åkeriföretag tar ett hållbarhetsgrepp om lastbilstransporter med sitt system FAIR TRANSPORT. Boka transporter genom deras medlemmar, och du vet att inte bara tekniska krav är uppfyllda, utan även arbetsmiljön är OK! Läs mer…

 

Taggat ,