Nyheter

Tips 5/2: Vågad västsvensk satsning på marin teknik

Västsvensk marin energiteknik ligger i framkant och går nu på export till Norge. Inom kort kommer ett stort västsvenskt vågkraftverk att sjösättas. Är du verksam inom marin energiteknik har du här chansen att på Eriksbergs kajkant se en gigantisk boj innan den skeppas för att producera fossilfri el till det norska elnätet.

160121_marin_energi_GreenGothenburg_2618_w4pÄr du verksam inom marin energiteknik? Green Gothenburg bjuder in till en träff ”på kajkanten” för en uppdatering på området:

Datum: Fredag 5 februari
Tid: 08.30-ca 11.30
Plats: Hotell 11, Eriksberg, Göteborg. Lokal: 34
Kontaktperson: Bernt Svensén, 031-367 61 73, bernt.svensen@businessregion.se

PROGRAM

Kaffe och nätverkande
Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg, hälsar välkommen
Mikael Fjällström, Energimyndigheten
John Rune Nielsen, vd, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Prof. Jonas Ringsberg, Chalmers ”Forskning inom Marin energi”. Pierre Ingmarsson, projektledare, SP och OffshoreVäst, ”Innovationer, företag och möjligheter inom Marin energi”
Waves4Power berättar och visar bojen på kajen! Ulf Lindelöf
Den marina näringen är en av Västsveriges prioriterade branscher. Business Region Göteborg driver nätverket Västsvensk Subsea där fokus ligger på att stärka konkurrenskraften hos de västsvenska företagen inom Subsea-området nationellt och internationellt. SP driver initiativet OffshoreVäst där fokus ligger på innovation inom utvinning av olja/gas, havsbaserad energiutvinning samt offshore service och underhåll.

Läs mer…

Anmäl dig här

Källa: Green Gothenburg

Taggat , , , ,