Global handel av palmolja, soja och kött, arrangerat i komplexa nätverk av leverantörer, orsakar enorm tropisk avskogning. Hur kan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället arbeta tillsammans för att stoppa avskogning? Och vilken roll spelar transparens för att öka kunskapen om vad som händer på plats?

När? Kl 18.30 – 19.30 den 19 april 2018

Var? Pedagogen, Hus A, sal AK2 136, Västra Hamngatan 25 Göteborg

För mer info, kontakta: Linda Hansson, tel 031 786 92 22

Länk till eventinfo här…

180419_mat_utan_avskogningBesök Focali’s seminarium om kopplingarna mellan svensk konsumtion och tropisk avskogning under Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 19 April 2018. Vetenskapsfestivalen är en årlig festival i hela Göteborg där fokus sätts på forskning och vetenskap. Årets tema belyser hur vi alla är sammanlänkade – i allt ifrån cellerna i vår kropp till globala nätverk. Focali riktar i år strålkastaren mot hur vår konsumtion och import av mat påverkar miljö och människor i produktionsländerna, och hur vi gemensamt kan arbeta för att få de långa komplexa kedjorna av leverantörer hållbara och fria från avskogning. Hur ska konsumenten tänka? Är certifierad mat lika med hållbar mat? Går det att avsluta tropisk avskogning om vi fortsätter konsumera produkter med palmolja? Vilken roll spelar transparens? Och var ligger det största ansvaret i dessa frågor?

Medverkande:

Martin Persson, Focalimedlem och forskare på Chalmers Tekniska Högskola

Maria Rydlund, Sakkunnig tropisk skog, Naturskyddsföreningen

Christina Karlsson, Hållbarhetsstrateg livsmedel, Ica

Etiketter: , , , , , , Last modified: 5 april, 2018