Oljebolagen är den bransch som tillverkar flest ämnen på den så kallade SIN-listan, den substitutionslista över kemiska ämnen som organisationen Chemsec sammanställer.

171127_SIN-list_kemikalier739x374Chemsec har med hjälp av allmänt tillgängliga data sammanställt statistik över vilka bolag som tillverkar flest ämnen på SIN-listan och om tillverkningen ökar eller minskar, för att se om EU:s kemikalielagstiftning Reach bidrar till att färre farliga kemikalier tillverkas, så som är avsett.

Granskningen visar dock tvärtom att flera bolag tillverkar fler farliga ämnen än tidigare. Shell, som är det oljebolag som tillverkar flest ämnen på SIN-listan, ökade tillverkningen från 134 till 149 ämnen från 2016 – 2017. Exxon Mobil ökade tillverkningen från 123 till 134 ämnen och BP från 68 till 106 ämnen – en ökning med 56 procent.

Även rena kemikaliebolag ökar tillverkningen: BASF ökade från 79 till 91 ämnen och Dow Chemical från 55 till 56. Några av de kontrollerade bolagen minskade också sin användning av kemikalier på SIN-listan.

Not: Chemsec poängterar att SIN-listan inte innehåller ämnen som används i läkemedel eller bekämpningsmedel, varför dessa inte finns med i statistiken.

Läs mer…

Källa: Miljö Online och Chemsec

Last modified: 27 november, 2017