Nyheter

Thomas Sterner: Klimatarbetet går för långsamt

Klimatarbetet går för långsamt. Det hade varit bättre att försöka förhandla fram en global koldioxidskatt på klimattoppmötet än att fokusera på enskilda länders utsläpp. Det säger göteborgsprofessorn Thomas Sterner, som är en av huvudförfattarna till Climate Change 2014, IPCC:s rapport, som är ett av de viktigaste underlagen för klimatmötet i Paris.

151127_Thomas_SternerFN-klimatmötet i Lima förra året gav resultat som många såg som en delseger. Man var överens om hur medlemsländerna skulle redovisa sina förslag på klimatåtaganden inför FN-mötet i Paris.

– Att börja med att se över varje lands egna planer är en bra idé men det var precis vad man gjorde 1988. Dels går processen för långsamt, dels är risken att man lägger sig alldeles för lågt. Därför kommer inte detta vara tillräckligt, säger Thomas Sterner.

Thomas Sterner hänvisar till vissa amerikanska ekonomer som menar de att det skulle vara bättre att förhandla fram en global koldioxidskatt i stället för att som nu förhandla om utsläpp, vilket gör att länder drar åt olika håll.

För Sveriges del anser Thomas Sterner att vi borde berätta att ekonomin går mycket bra och att vi lyckats med låga och sjunkande koldioxidsutsläpp tack vare vår unika koldioxidskatt.

– Om vi tar 50 år på oss att diskutera innan beslut så är det kört. Vi måste jobba fortare än så annars kommer världen drabbas av stora klimatskador som gör att den blir både fattigare och mer ojämlik, säger Thomas Sterner.

Källa Miljö Online och Göteborgsposten

Taggat , , , , , , ,