Nyheter

The Gothenburg Award 2013

Göteborgspriset för hållbar utveckling är ett internationellt pris för att uppmärksamma insatser för en hållbar utveckling. Priset utdelades första gången hösten 2000, då under namnet Göteborgs Internationella Miljöpris.

The Gothenburg Award 2013

The Gothenburg Award 2013

Temat för Göteborgspriset för hållbar utveckling år 2013 är ”Naturens tjänster och sinnrika lösningar”. Människan och samhället är helt beroende av tillgången till rent vatten, mat, energi, material och system som kan ta hand om våra restprodukter. Allt detta är tjänster som naturen på vår planet förser oss med och har utvecklat under miljarder år, men vars egentliga värden sällan lyfts fram. Naturen har även en fantastisk förmåga att anpassa sig och utveckla sinnrika lösningar, en förmåga som vi kan lära oss mycket utav. Årets tema knyter samman dessa aspekter av människans relation till naturen. ”Naturens tjänster och sinnrika lösningar” handlar om att förstå, värdesätta och låta oss inspireras av naturen.

Med bakgrund av detta delas årets pris på 1 miljon kronor mellan Pavan Sukhdev och Janine Benyus som båda gjort betydande insatser inom detta område.

Visste du att ett öppet seminarium hålls den 21 november på Lindholmen, med pristagarna? Alla intresserade är välkomna!

Årets seminarium 21 november

Seminariet är öppet för allmänheten. Registrering sker via den här länken!

Temat för 2013 års seminarie är: Hur vi kan skapa förändring genom inspiration från naturens tjänster och sinnrika lösningar. Vi har samlat pristagare, radikala entreprenörer, kreativa företag och representanter från den finansiella sektorn för att diskutera framtida lösningar till världens utmaningar.

131121_bothawardwinnders_2013

131121_bothawardwinnders_2013

Janine Benyus specialitet är naturens fantastiska förmåga att anpassa sig till förändring och människans möjlighet att lära ifrån den.

Pavan Sukhdev sätter fokus på de enorma värden som de globala ekosystemen och den biologiska mångfalden står för, värden som sällan uppmärksammas.

Moderator: Louise Hård af Segerstad, forskningskommunikatör på Albaeco

Datum: 21 November 2013

Tid: 15-17 (Kaffe serveras från 14.30)

Plats: Lindholmen Conference Centre

Läs mer om pristagarna och priset här!

Taggat ,