Sättet ekonomi lärs ut på är enormt viktig. De modeller av samhället man får med sig kommer sedan, utan att man är medveten om det, att påverka ens syn på världen. Den påverkar världsbilden hos journalister, läkare, advokater, politiker och företagsledare och hur de kommer att tala om ekonomi i framtiden.

140314_Kate_Raworth_DoughnutEconomyDet säger Kate Raworth, ekonom och forskare vid Oxfords universitet som grundat The Doughnut Economy.

– Tänk på alla studenter som läser ekonomi i Europa, Amerika, Brasilien, Sydafrika, Indien. Vilka modeller får de instoppade i huvet idag som kommer att påverka hur de fattar beslut år 2030, 2040? Det spelar verkligen stor roll.

–  Vi måste börja konstruera om den här världsbilden, baserat på vad vi lärt oss om miljökriser, sociala orättvisor och om komplexa adaptiva system – alltså att allt som händer i världen inte är förutsägbart, utan att den ständigt förändras och är fylld av överraskningar.

Det var när Kate Raworth för första gången såg en bild som beskrev forskningen om planetens gränser som hon insåg hur man kunde beskriva en ekonomi som tog hänsyn både till behovet av ekonomisk utveckling, företagens vilja att göra affärer och en frisk miljö.

– Jag fick en adrenalinchock. Här såg jag, ekonomen, tydligt ett diagram, en cirkel med de nio viktigaste biofysiska systemen på jorden och de gränser naturvetenskapliga forskare säger att vi måste hålla oss inom för att undvika oåterkallerliga förändringar vad gäller klimatet, färskvattenanvändning, markanvändning, förlust av biologisk mångfald och så vidare.

Läs och lyssna på mer…

Källa: SR Klotet

Etiketter: , Last modified: 14 mars, 2014