Tag Archives: partiklar

131113_miljo-luftmatning_femmanstak_svanteSjostedt5.jpg

Nordiska länder kartlägger sot och partiklar

Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar, däribland black carbon (sot), har betydande effekter på såväl klimat, som luftkvalitet och hälsa. På uppdrag av Nordiska ministerrådet ska de nordiska länderna nu kartlägga sina utsläpp av sot och... Läs vidare...
Taggat , , , | Kommentering inaktiverad
130808_Göran_Pershagen_KI

Luftpartiklar farliga även vid låga halter

Långvarig exponering för luft­föroreningar ökar risken för lung­cancer även om de uppmätta nivåerna av partiklar i luften ligger under EU:s gränsvärden. Det visar en stor studie som i juli pub­licerades i vetenskapstidskriften The Lancet... Läs vidare...
Taggat , , , | Kommentering inaktiverad