Nyheter

Syntetisk bensin viktig pusselbit i fossilfri fordonsflotta

Syntetisk bensin skapad av koldioxid, vatten och el – ett så kallat elektrobränsle – kan användas i vanliga bensinfordon och därmed komplettera andra fossilfria bränslen.

En av de stora utmaningarna framöver är omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Forskare på Chalmers vill nu lyfta fram elektrobränslen – syntetisk bensin skapad av koldioxid, vatten och el – som ett komplement till andra fossilfria bränslen. – Med infångad fossilfri koldioxid och förnybar el blir bränslet inte bara fossilfritt utan också användbart i existerande diesel och bensinfordon, säger Maria Grahn, som forskar om elektronbränslens möjliga potential och konkurrenskraft på Chalmers tekniska högskola.
Att framställa syntetiska bränslen från koldioxid  och vatten kanske låter som en utopi, därför är det väl bäst att börja med att tekniken används framgångsrikt redan idag, till exempel på Island.

Island är ett bra exempel där elektrobränslen blir ett konkurrenskraftigt alternativ. Där produceras ett överskott av förnybar el som blir möjligt att exportera tack vare att det görs om till ett flytande bränsle. Och så långt är inte steget till förutsättningarna på t ex Gotland, där det nu finns långt gångna planer på att göra på samma sätt, säger Maria Grahn, som är forskare på avdelningen för fysisk resursteori på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Sedan Oktober 2017 är hon också ledare för Styrkeområde Energi på Chalmers.

171128_elektrobränslen-illustrationProduktionen sker i två steg – i en elektrolysör produceras först vätgas med hjälp av vatten och el. Vätgasen blandas sedan med koldioxid i en reaktor där resultatet blir bränslen i olika former, som exempelvis metan, metanol eller syntetisk bensin .

Med de enkla byggstenarna – vätgas och koldioxid – kan slutprodukterna skräddarsys till olika bränslen, som bland annat kan ersätta vanlig bensin och diesel. 

Tekniken för att producera elektrobränslen finns alltså redan, och har blivit allt mer intressant de senaste åren när kapaciteten för förnybar el byggts ut så pass mycket att det i perioder finns en överkapacitet. Dessutom har tekniker för att fånga in koldioxid också utvecklats snabbt senaste åren.

​Sveriges bensinbehov – tre gånger om
Maria har tillsammans med sina kollegor på Chalmers publicerat två omfattande artiklar om elektrobränslen i år. I den första (The potential for electrofuels production in Sweden utilizing fossil and biogenic CO2 point sources, publicerad i Frontiers in Energy Research) kartläggs hur mycket elektrobränslen som skulle kunna produceras i Sverige idag, om man fångar in de koldioxidutsläpp som exempelvis massaindustrin släpper ut.

Kunde man ta till vara på alla koldioxidutsläpp i Sverige skulle man kunna producera elektrobränslen till Sveriges hela bränslebehov. Å andra sidan skulle man i så fall behöva 3 gånger så mycket el som vi gör av med per år – men det visar ändå på vilken potential det finns i Sverige, säger Maria Grahn.

Om man fokuserar på lågt hängande frukter, utsläppen från förnybara källor som består av koldioxid till 90 procent eller mer, skulle man med dagens mått redan där kunna producera 2 procent av dagens bränslebehov i Sverige.

Läs mer och se länkar att fördjupa dig i här…

Källa: Chalmers nyheter

Taggat , , ,