Nyheter

Swedish Algae Factory i media

”Vår” innovatör – Göteborgsbaserade Swedish Algae Factory – blev igår omskrivna i GöteborgsPosten.

Göteborgsföretag siktar på att bli störst i Europa på biobränsle Biobränsle har fått kritik för att driva upp matpriser och nu sneglar många mot alger för energiutvinning. På nystartade Swedish algae factory hoppas man ta över den europeiska marknaden med en isalg anpassad för nordiska förhållanden.

Sw_algae_factory_personer-368x270Idén om att utvinna energi ur alger är inte ny, forskningen går tillbaka till 1970-talet. Men i takt med att oljepriser stigit och diskussionen om global uppvärmning tagit fart har intresset för alternativa bränslekällor vuxit sig större. Flera företag runt om i världen arbetar just nu med att ta biobränsle av alger till marknaden. Ett av dem är Swedish algae factory som bygger på forskning från Göteborgs Universitet. Under en polarexpedition till Sydpolen 2012 hittade Angela Wulff, professor i marin ekologi, och doktoranden Anders Torstensson en alg som växte i isen. Den var anpassad för extrema livsförhållanden och de båda forskarna insåg att den hade potential. De tog idén till Chalmers entreprenörsskola där studenterna Sofie Allert, Linnéa Wikman och Hannes Livian nappade och satte igång arbetet med att försöka kommersialisera algen. – Det kändes som ett spännande projekt som låg helt rätt i tiden. Alger är otroligt bra för produktion av biobränsle, de ger sju till trettio gånger mer olja per areaenhet än den näst bästa grödan, säger Sofie Allert. Sw_Algae_Factory_illustrationHittills har algodling i Sverige varit svårt i och med att algerna kräver en hel del ljus och värme för att växa. Isalgen däremot kräver väldigt lite av det och har en god tillväxt även under den svenska vintern. – Man kan dessutom producera dygnet runt, vilket kan vara svårt i varmare klimat där de flesta algsorter är starkt beroende av ljus för att kunna växa. Det gör att man kan öka produktionen, säger Hannes Livian. Alger har fördelen att de kan odlas i bassänger istället för på jordbruksmark och alltså inte konkurrerar om matproduktion. På olika håll pågår projekt med att odla alger på nyskapande sätt, som på tak och i husväggar. – Odlingsbar mark måste utnyttjas effektivt om vi ska kunna mätta en växande befolkning. Att ta mat och göra bränsle av den för att driva bilar i västvärlden är inte hållbart, säger Hannes Livian. Tanken är att avfallsvatten från industrier, innehållande fosfor och kväve, ska användas som näring för algerna. Produktionen skulle antingen kunna ske i samarbete med en industripartner i samband med att man renar deras vatten, eller i egna anläggningar dit avfallsvattnet körs. Målet är att få till ett kretslopp. – Vi tar hand om reningen av vattnet så att det inte släpps ut till sjöar och hav och orsakar fel sorts algblomning. Sedan processar vi biomassan till olja som vi säljer vidare. Kvar blir en restprodukt i form av kisel som vi också tänker oss att sälja i någon form, säger Linnéa Wikman. Försök med att utvinna biobränsle ur alger har som sagt gjorts tidigare, och ofta strandat på att man inte lyckats få ner priset tillräckligt. Billiga fossila bränslen har gjort att den tekniska utvecklingen runt alger inte drivits på och rätt infrastruktur saknats, menar Hannes Livian. Nu tror han dock att marknaden är redo. – Vid tidigare försök har algföretagen inte varit nära att nå kommersialisering, men nu finns ett företag i USA som säljer algbränsle på pump. Det händer verkligen grejer på energimarknaden nu. Den stora nöten för Swedish algae factory att knäcka blir att få tillräckligt stora volymer och på så sätt kunna hålla nere priset. – Vi har hittat ett effektivt sätt att skörda algerna som kräver väldigt lite energi. Det ser väldigt lovande ut på labbnivå, men det är klart att det blir en utmaning att skala upp det, säger Sofie Allert. Hittills har företaget drivits inom ramen för Chalmers entreprenörsskola, men nu prövar de lyckan på egen hand och drar igång ”på allvar”. År 2018 räknar de med att ha en färdig produkt på marknaden och till år 2030 har de satt det ambitiösa målet att vara störst i Europa på biobränsle. – Det känns både nervöst och roligt att testa bolaget själva. Målet är högt satt, men absolut inte omöjligt. Vi har några väldigt spännande år framför oss, säger Linnéa Wikman. Källa: GP 140824

Mer om Ekocentrums utställning Innovationer för det goda livet hittar du här!

Taggat ,