Nyheter

Sveriges största kolförbrukare vill gå över till vätgas

SSAB, LKAB och Vattenfall startar ett projekt för att ta bort koldioxidutsläpp inom svensk stålproduktion. Genom att använda vätgas i framställningen av stål får man en produktion som inte släpper ut koldioxid utan enbart vatten. Synergier mot transport- och energisektorn väntas bli stora.

160420_Valsverk_stålUnder en presskonferens presenterades nyligen planerna på en förstudie 2016-2017, följt av pilotanläggning med tester 2018-2024 och ett större demonstrationsprojekt 2025-2035. Näringsminister Mikael Damberg beskriver användningen av vätgas inom stålindustrin som ”bulls eye” för Sveriges nya exportstrategi.

Projektet blir en milstolpe för vätgas, då den viktiga svenska basindustrin nu visar intresse för vätgas och kan se dess fördelar. Det kan leda till många synergieffekter inom både energi- och transportområdet och stödja övergången till ett fossilfritt samhälle, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare för Vätgas Sverige.

Som exempel på synergieffekter lyfte Vattenfalls VD Magnus Hall bland annat upp företagets satsningar på vätgastankstation för bränslecellsbilar och bussar i Hamburg.

I Sverige är vätgas från svensk basindustri redan idag tätt sammankopplad med vätgasinfrastruktur för fordon.

I Sandviken beslutades nyligen om att en tankstation för vätgasbilar ska byggas samtidigt som Sandvik och Sandvikens kommun leasar sammanlagt sex stycken bränslecellsbilar. Vätgasen till tankstationen kommer från en befintlig elektrolysör som ger vätgas till Sandviks tillverkningsprocess. Elektrolysören använder förnyelsebar el för att framställa vätgas, liknande den föreslagna process som presenterades idag, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare för Vätgas Sverige.

Källa: Vätgas Sverige, ett av de goda exemplen i Ekocentrums utställning för hållbar utveckling

Taggat , , ,