Nyheter

Sveriges Åkeriföretag vill se krafttag mot de oseriösa åkarna

Omkörda. Den svenska åkeribranschen ser hur antalet oseriösa företag fortsätter öka och Annika Persson, regionchef för Sveriges Åkeriföretag i Västra Götaland, menar att allt fler delar av transportsektorn utsätts för lönedumpning, svartarbete och falska företagare.

Foto: GP

Foto: GP

Alla är överens. Nya och ­gemensamma krafttag behövs för att stoppa de oseriösa företagen i åkeribranschen. – Antalet oseriösa företag ökar men det händer ingenting, säger Annika Persson, Åkeri­företagen.

Frustrationen inom åkeribranschen ökar och det talas om att man är på väg mot en situation som liknar utvecklingen/avvecklingen av den svenska sjöfarten där två av tre svenskflaggade fartyg försvunnit på tio år.
Branschfolk pratar om Sverige som en frizon i Europa för ­oseriösa åkeriföretag som fifflar med det mesta och där det är svårt att göra rätt och överleva.
Konkurrensen från oseriösa ­företag, såväl svenska som utländska har ökat dramatiskt. Löne­dumpningen innebär en ständig prispress och nu går det inte för de seriösa åkarna att sänka priserna ytterligare, säger Annika Persson, regionchef för Sveriges Åkeriföretag i Västra Götaland.

Hon menar att det främst är åkarna i Väst- och Sydsverige som utsätts för den allt tuffare konkurrensen från oseriösa företag. Och lönedumpningen sprider sig till flera sektorer av transportbranschen.
Inslaget av lönedumpning och oseriösa åkare började inom fjärrtransporter. Men nu ser vi hur det sprider sig till anläggningstransporter, exempelvis inom byggsektorn. Vi ser också hur fler utländska bilar tar containertransporter i hamnen och inte följer reglerna, säger Annika Persson som närmast låter uppgiven över utvecklingen.

Insikten finns om problemen men det händer ingenting.
Sveriges Åkeriföretag startade på egen hand Fair Transport i våras (se faktaruta). Syftet är att försöka städa i branschen. Anslutningen är hittills svag men Åkeriföretagen hoppas på att fler ansluter sig.

Nyligen har samtidigt Åkeriföretagen, Transportarbetarförbundet och Skatteverket kommit överens om att försöka flytta fram positionerna genom ett samarbete om förebyggande insatser och ökade kontroller.
Jag tror det är ett nödvändigt grepp. Alla måste bidra med sin vilja och kunskap, säger Annika Persson.

Åkeribranschen ingår sedan några år i Skatteverkets granskning av den grova och organiserade ekonomiska brottsligheten. Pia Bergman, som leder projektet, säger att Skatte­verket beslutat öka sin insats.
Anledningen är att transportnäringen sticker ut. Företagen upplever att konkurrensen har blivit tuffare och svårare, till skillnad mot alla andra branscher. Det har gjort att vi har bestämt oss för att öka kontrollinsatsen mot transportbranschen, säger Pia Bergman.
Skatteverket har i sin granskning hittat flera olika modeller för hur främst utländska chaufförer kör transporter i Sverige, ibland med en lön på fem kronor i timmen. Det finns även upplägg där svenska chaufförer är anställda hos bemanningsföretag på Cypern. Allt i syfte att slippa skatt och avgifter.
I det fortsatta arbetet hoppas Pia Bergman att näringen kan utveckla sitt Fair Transport.
Det vore bra om Fair Transport inte bara är en viljeyttring utan även innebär en rejäl justering hur man agerar som näringsidkare inom branschen.
Inom politiken pågår en diskussion om hur man med ett flertal nya regler möjligen kan vända utvecklingen inom åkerinäringen. Närmast på gång är möjligheten till så kallad klampning, att förse last­bilen med en särskild låsanordning som stoppar fortsatt färd under 24 timmar. Klampning blir möjligt när chauffören brutit mot kör- och vilotider eller cabotagereglerna (utländska lastbilars möjlighet att utföra transporter inom Sverige).
Patrik Ljunggren, ordförande i Transports avdelning 3 i Göteborg, tycker regeringens förslag till klampning är för svagt.

Vi vill att polisen får rätt att klampa lastbilar till dess att böterna är betalda och att böterna är så pass höga att de är avskräckande, säger Patrik Ljunggren.

Källa: GöteborgsPosten 140907
Fakta: Fair Transport
I våras inledde Sveriges Åkeri­företag sin kampanj Fair Transport.
Bakgrunden är att i nuvarande osunda konkurrenssituation med dumpade priser på en överetablerad marknad finns risk att både köpare och säljare av transporter tummar på säkerhet, miljötänk och socialt ansvar.
Syftet är bland annat att få transportköpare att anlita företag som ingår i Fair Transport.
I Sverige finns cirka 10 000 åkerier av vilka cirka 7 000 är anslutna till Sveriges Åkeriföretag.
Cirka 1 000 av medlemmarna i Sveriges Åkeriföretag har anslutit sig till Fair Transport.
Svensk åkerinäring sysselsätter cirka 120 000 förare.
Källa: Sveriges Åkeriföretag.

Taggat , , , ,