Nyheter

Sverige får sitt första åtgärdsprogram för havsmiljön

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är nu klar med Sverige första åtgärdsprogram för havsmiljön. Det innehåller 32 åtgärder som rör allt från strandstädning, fredningsområden för fisk till att utreda varför ämnen som TBT ökar trots förbud mot miljöfarliga båtfärger.

HavEnligt EU:s havsmiljödirektiv ska Europas havsområden ha en god miljöstatus år 2020. För Sveriges del handlar det om delar av Östersjön och om Västerhavet.

HaV har i drygt två år arbetat med att identifiera vilka nya åtgärder som behövs för att förbättra havsmiljön och ta fram ett åtgärdsprogram.

Några av de största problemområdena är övergödning, farliga ämnen och fiske. Nya åtgärder behövs också mot exempelvis marint skräp och främmande arter. Åtgärdsprogrammet innehåller 32 åtgärder som riktar sig till myndigheter och kommuner. 19 av dessa hamnar på HaV:s eget bord.

Vi har tagit fram konkreta åtgärder som kan och ska sättas i gång så snabbt som möjligt. De kommer inte att räcka till för att vi ska nå målet om en god havsmiljö år 2020 men är en viktig början, säger Marie Berghult, chef på havs- och vattenmiljöenheten.

När det gäller fiske kommer HaV till exempel att se över om det behövs fler fredningsområden för fisk i kustområden, fler fredningstider eller nya fiskeregler.

Vi kommer också, i ett pilotprojekt, att se om vi kan bekämpa främmande, invasiva arter som etablerat sig i våra vatten, säger Ylva Engwall, utredare på HaV.

TBT (tributyltenn) som förr var vanligt i båtfärger och som varit förbjudet i flera år hittas fortfarande i havsmiljön.

Här behöver vi utreda vad det beror på och vad vi kan göra mer, säger Ylva Engwall.

Åtgärdsprogrammet beräknas kosta cirka två miljarder kronor att genomföra, den samhällsekonomiska nyttan uppskattas till betydligt högre belopp.

Hämtat ur Miljö Online

 

Taggat , , , , , , , , , ,