Nyheter

Sverige får leda världens största miljöforskningsprogram – Future Earth

Som att få CERN till Sverige fast på miljösidan. Så beskriver Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre, det faktum att Sverige vunnit budgivningen om att leda Future Earth i ett konsortium tillsammans med Frankrike, USA, Japan och Kanada.

Future Earth är en sammanslagning av världens fyra största forskningsprogram inom miljöområdet. Totalt handlar det om ett 30-tal pågående globala forskningsprojekt som samlar över 3000 forskare och anslag årligen värda över 3 miljarder USD.

Johan RockströmJohan Rockström har lett arbetet med att skapa Future Earth. Han berättar för MiljöRapporten Direkt att tanken är att programmet, som startar interimt den 1 januari 2015, ska lösa två problem.

Det första problemet är att det inte funnits någon tvärvetenskaplig forskning inom hållbarhetsområdet. Det gör att forskningen inte varit strukturerad för att tackla världens problem. Det andra problemet är att forskningen hittills varit fokuserad på att förstå hur världen fungerar. Det har knappt lagts något fokus på lösningar, och i dag behöver världen lösningar mer än någonsin, säger han. Regeringen har nyligen beslutat att avsätta 20 miljoner kronor årligen till Future Earth i ett regleringsbrev. Regeringen avser också att gå till riksdagen för att få in finansieringen i budgeten, vilket ger betydligt mer tyngd och långsiktighet till programmet.

Källa: MiljöRapporten

Taggat , , ,