Nyheter

Svenskt trä – framtidsmaterial i Kina

Det ser ljust ut för svenskt trä i Kina. Efter tio års strävanden att etablera timmer som konstruktions- och snickerimaterial, sker nu viktiga reformer som kommer att öka svensk virkesexport.

160318_Kina_trä_export_GöteborgsHamnExporten av trävaror har ökat i betydelse för Sverige under senare år. Enligt SCB ökade förra året värdet av träexporten med 19% jämfört med samma period 2014.
Byggandet i Kina har ökat med 700 procent under de senaste tio åren. Under samma period har virkesimport ökat med 1400 procent. I september beslöt den kinesiska bostadsministern Chen Zhenggao att landet ska att öka användningen av trä som byggmaterial. Nu undersöker regeringen möjliga ekonomiska incitament för att göra verklighet av det beslut som skulle kunna utgöra ett stort genombrott för timmer på världens största byggmarknad.Under

Vi har tillsammans med den europeiska träindustrin begärt ett införande av standarder, vi har levererat kunskap om hur, och vi har informerat och lobbat för användningen av trä som byggmaterial, säger Jan Söderlind, internationell chef på svenska Wood.

Läs vidare…

Källa: Göteborgs Hamn

Taggat , , , , , , ,