Nyheter

Svenska Overshoot Day inföll redan 28 mars i år

Förra året inträffade ”Earth Overshoot Day”, den dag då vi globalt sett gjort av med årets budget av förnybara resurser, rekordtidigt, den 2 augusti. Men i Sverige har årets Overshoot Day redan inträffat. Overshoot Day inföll den 28 mars, då vi i Sverige har en betydligt högre konsumtion än det globala snittet och lever som om vi hade tillgång till 4,2 jordklot.

Det är organisationen Global Footprint Network som gör beräkningarna över vår resursanvändning och den visar att vi globalt lever som om vi hade 1,7 jordklot. Men i Sverige ligger alltså konsumtionsnivån betydligt högre än så.
Att leva över planetens gränser är hänsynslöst. Från och med idag och resten av året lånar vi resurser från kommande generationer. Nu behöver vi politiska beslut, ansvarstagande företag och nya vanor hos allmänheten för att lyckas ställa om till en konsumtion som är hållbar, säger Johan Andersson, ordförande för Fältbiologerna, i en kommentar.

Enligt honom måste Sverige nå nollutsläpp av växthusgaser redan 2030 för att uppfylla Parisavtalet och minska den globala uppvärmningen. Fler resor bör ske med tåg, vegetarisk mat måste bli normen och staten måste sluta att subventionera fossil energi.

Allt är dock inte nattsvart. Fältbiologerna menar att det som motvikt till den ökade konsumtionen även finns en större medvetenhet om miljö och klimat. De uppger till exempel att andelen vegetarianer har ökat från tre procent 2009 till nio procent idag.
Flera framsteg har skett de senaste åren. Ett globalt klimatavtal slöts i Paris 2015 och i Sverige har vi bland annat fått till stånd en blocköverskridande energiöverenskommelse och ett nytt klimatpolitiskt ramverk. Det märks att allt fler inser att effekterna av klimatförändringarna redan är här. Nu är det avgörande att växla upp och göra mer, säger Johan Andersson.

Källa: Aktuell Hållbarhet

Läs mer om Overshoot Day på Global Footprint Networks sajt…

Taggat , , , , , ,