Nyheter

Svenska mobiloperatörer kritiseras för ohållbar affärsmodell

De svenska mobiloperatörerna Telia, Tele2, Telenor och Tre, kritiseras i en ny rapport för att varken ha hållbara affärsmodeller eller fungerande rutiner för att ta tillbaka gamla mobiler.

160503_Swedwatch_byt_mobil_bränna_avfallI rapporten Kortsiktigt kretslopp lyfter Swedwatch fram flera utmaningar för branschen.

Mobiltelefonkunderna utsätts för allt hårdare marknadsföring att byta in sina äldre mobiler mot nya under abonnemangstiden. “Byt mobil så ofta du vill” är budskapet. Det handlar om att slita och slänga i allt snabbare takt – långt ifrån cirkulärt tänkande.

Varannan svensk väljer också att byta sin mobil innan den gamla gått sönder. I regel går det till så att den gamla mobilen tas tillbaka av operatörerna som i samarbete med betrodda företag ser till att telefonerna återställs och repareras. Därefter säljs de vidare, främst på en andrahandsmarknad utomlands.

Men det finns brister i den här hanteringen. Swedwatch har granskat de fyra största mobiloperatörernas kampanjer och rutiner kring återtag och återanvändning.

Dels handlar det om att mobiloperatörerna inte tydligt kommunicerar att det går att lämna in gamla mobiler, varför det är viktigt för miljön, och vad som händer med de insamlade mobilerna.

Företagen har heller inte tillförlitliga system för att säkerställa att gamla mobiler som säljs vidare på en andrahandsmarknad slutligen återvinns på rätt sätt. Därmed riskerar elektronikavfall att hamnar på soptippar i till exempel Kina och Ghana där det helt okontrollerat bränns för att få fram de värdefulla metallerna.

Swedwatch konstaterar att operatörernas rådande affärsmodeller inte är i linje med EU:s miljömål om minskat avfall. I produktionen av en enda mobil skapas 86 kg avfall. Som ett alternativ skulle mobiloperatörerna kunna erbjuda privatkunderna begagnade mobiler och reparationer av äldre modeller.

Källa: Miljö Online och Swedwatch

Visste du det? Tillverkningen av en enda mobiltelefon ger upphov till 86 kilo avfall! 

Göteborgsföretaget Refind har utvecklat ett sorteringssystem (programvara och maskiner) för att känna igen mobiltelefoner som lämnas till återvinning.

Taggat , , ,